מגוון רחב של סרטי חיפוי המיועדים למיסוך (Masking Tape).
הסרטים משמשים במגוון רחב של יישומים. החל בצביעה של קירות וקלה בחיפוי על רכיבים רגישים בתעשיית האלקטרוניקה, התעופה והמוליכים למחצה (Semi-Conductors)

https://www.davik.co.il/wp-content/themes/davik-th
WhatsApp chat